Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee.

Naast het ecologische onderzoek naar de stand van de vissen, vinden PRW en de Waddenvereniging dat de monitoringsfuik ook een belangrijke functie kan hebben als publieksvoorlichting. Voor deze publieksfunctie heeft Ailynn Swiers, student Kust-  en Zeemanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een onderzoek gedaan.

Excursies

Er is een steekproef gehouden bij bewoners van Texel en Terschelling. Uiteindelijk deden er 86 mensen mee. Opvallend is dat een groot gedeelte niet op de hoogte is (60%) van het feit dat er bij hun eiland een monitoringsfuik is. Wel geeft 90% van de respondenten aan het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee interessant te vinden. Een klein 80% denkt ook dat het geschikt is voor excursies.

Daarnaast heeft Swiers een aantal vergelijkbare locaties bestudeerd. Ondermeer monitoringsfuiken in Mozambique, Gambia en Bergen op Zoom zijn onderzocht. Wat ging goed en wat kan beter?

Aanbevelingen

Met haar onderzoek heeft ze de do’s en dont’s achterhaald voor wat betreft publiekscommunicatie. In totaal komt Swiers tot 22 aanbevelingen.

Kort samengevat;

1. Werk met een protocol

2. Publieksfunctie vergroot de bekendheid en het draagvlak

3. Waarborg de continuiteit (instellingen vs personen)

4. Betrek onderwijs, ondernemers en overheid bij de monitoringsfuik.

5. Werk samen

Monitoringsbehoefte

Om de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter te kunnen begrijpen is er behoefte aan een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee. Deze fuik zal als aanvulling dienen op de fuik van het NIOZ bij Texel. Ook op Terschelling wordt er gemonitord, hoewel hier het culturele aspect de boventoon voert. Daarnaast zal er in de toekomst ook bij de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een monitoringsfuik komen. Los van deze permanente fuiken vindt er ook monitoring plaats op andere manieren zoals steekproeven bij de visserij en via zenderonderzoek. [Nieuwsbericht naar een Rijke Waddenzee dinsdag 8 augustus 2017]

Rapport publiek monitoringsfuik:

Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een publieke functie van een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee (PDF, 4.8 Mb) naar rapport

Monitoringsfuik van het NIOZ bij Texel in de Waddenzee

 

 

Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl