Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Bezoekers
Broodje aap met bijvangst

“Nieuw restaurant zet onbekende bijvangst-vis op de kaart” meldt duurzaamleven.nl op 31 mei 2017. “Wij willen de verspilling van gevangen vis tegen gaan,” vertellen de initiatiefnemers van restaurant Bijvangst op hun website.

Twee dagen later maken supermarktketens Plus en Dekamarkt bekend bijvangst in het visassortiment op te nemen. In hun persstatement staat: “Wanneer wij de onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk meer eten hoeft er minder hard op tong en schol gevist te worden en wordt verspilling tegengegaan.” Bijvangst en verspilling worden in één adem genoemd. Daarmee impliceren zowel Bijvangst, Plus en Dekamarkt dat vissers nu al hun bijvangst overboord gooien. Dat is niet het geval. Bovendien: gaat het bijzonder goed met tong en schol in de Noordzee, dus waarom zou er minder op gevist moeten worden?

Gewenste en ongewenste bijvangst

Waar komt de misvatting vandaan? Terug naar 1946. WO2 is net afgelopen, Europa lijdt honger en vis is als voedsel van levensbelang. Dertien Noordzeestaten tekenen in Londen het ‘Verdrag nopens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige vissoorten.’ Dit verdrag regelt dat het niet is toegestaan om ondermaatse (jonge, niet paairijpe) vis aan te landen. Een belangrijke beschermingsmaatregel van de visstanden, die tot op heden geldt: het aanlanden van ondermaatse vis geldt zelfs als ernstig economisch delict. Ondermaatse vis moet terug de zee in.

De naoorlogse generatie vissers weet dan ook niet beter dat bij het sorteren de te kleine vis weer overboord moet. Het kan ook gaan om soorten waarvoor geen markt is – niet voor consumptie geschikt – maar die wel in het net zijn beland. We spreken dan over ongewenste bijvangst. Dit in tegenstelling tot gewenste bijvangst, namelijk vis waar wel een markt voor is. Een visser die gericht op tong en schol vist vangt bijvoorbeeld marktwaardige tarbot bij.

Gewenste bijvangst gaat niet overboord maar wordt gewoon aangeland en verkocht op de visafslag. Bot, spiering, wijting, geep, harder, schar, tongschar, steenbolk, poon, zeeduivel, krabben en schelvis: ze vormen een onderdeel van de wekelijkse omzet van de gemiddelde visser. Tarbot en griet zijn als bijvangstsoorten nota bene zelfs veel geld waard.

Een draai van 180 graden

Wie het heeft over de visserij, loopt al snel kans op een misvatting. Leek de voorgaande alinea u zeer plausibel? Om voedselverspilling tegen te gaan, draait Europa met de aanlandplicht alles nu 180 graden om. Alle vis, maats of ondermaats, moet mee naar de wal. Overigens mogen ondermaatse vissen niet voor de menselijke consumptie worden aangeboden. Ze moeten worden verwerkt tot veevoer of worden vernietigd.

De werkelijke verspilling wordt veroorzaakt door deze aanlandplicht. Deze regel baart de visserijsector grote zorgen: het betekent een zekere dood voor de jonge, niet-paairijpe vis die we sinds 1946 proberen te beschermen. De zee wordt er schraler van, want het deel van de ondermaatse vissen dat het terugzetten niet overleeft, dient nu nog als voedsel in de mariene voedselketen. Jonge vis die wel overleeft kan verder groeien en zich vermenigvuldigen. De aanlandplicht zet hier een dikke streep door en werkt dus contraproductief. Bovendien is volgens wetenschappers de aanlandplicht niet nodig is voor het beschermen van deze visbestanden. Als je verspilling wil tegengaan dan moet je beginnen met de Aanlandplicht, bedacht door ijverige Brusselse ambtenaren, direct afschaffen.

Eten wat de zee te bieden heeft

Het eten van bijvangst lost het probleem van de verspilling (aanlandplicht) dus niet op. Meer bekendheid en kennis onder Nederlandse consumenten over heerlijke, gezonde en lokaal gevangen vis heeft andere voordelen: minder voedselkilometers, gezondheidsvoordelen en waardering voor een goed beheerde visserij. Het initiatief om gewenste bijvangst op de kaart te zetten zou moeten worden: Verse Noordzeevis, op de kaart en in het schap. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 31 mei 2017]

Schar en Poon worden onder andere gewoon aangeland en verkocht op de visafslag

 

 

Zoeken
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl