Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Bezoekers
Hoe de Jacoba Alijda twee keer zonk

Het vissersschip Jacoba Alijda zonk na een aanvaring op de Noordzee in de nacht van 9 augustus 2005 na een aanvaring met een Griekse tanker. De bemanning kon zich bijtijds in veiligheid brengen en met dankbaarheid mag er gezegd worden dat er zich geen persoonlijk leed voordeed.

Het schip verdween naar de zeebodem en ging totaal verloren. Dezelfde morgen werd de getroffen reder gebeld vanuit Engeland door de vertegenwoordiger namens de eigenaar van de tanker en na te hebben gevraagd naar de welstand van de bemanning en familie werden de gegevens van de tanker toegezonden. Ongelukken kunnen echter gebeuren niemand had hier om gevraagd en het leven gaat door. De Jacoba Alijda zonk alleen niet daadwerkelijk, maar nog een keer en toen ging het om haar verzekerde waarde.

In het normale leven wordt voor in ongerede geraakte eigenaren door verzekeraars onderling uitgemaakt hoe de schade wordt afgehandeld. Kosten die hierbij gemaakt worden,  worden van de uitkering afgehouden. Op basis van feiten wordt bepaald hoe en wat de oorzaak van het ongeluk was en de schade verdeeld.   Carl Rieck gaat echter uit van kwader trouw aan boord van de Jacoba Alijda en wees de claim met twee A4tjes af in februari 2006. De afwijzing geschiedt zonder dat met het bij Totalverlust vereiste onafhankelijk onderzoek bij het Seeamt te onderbouwen en er volgen geen instructies of aanwijzingen om zelf de schade te gaan verhalen. Voor de rechtbank verklaarde VCU / CBMV het volgende: 

Uit de in 2014 boven water gekomen verklaring van Mr. van der Wiel blijkt dat deze opzet uitsloot en daarmee vaststelde dat het een both-to-blame gebeurtenis was De verklaring gaat naar makelaar I.R.S. in Rotterdam en stelde dat zekerheden met de tegenpartij konden worden uitgewisseld, waar Mr. van der Wiel dezelfde dag nog contact mee op nam:

Na de afwijzing is het advies van CBMV aan de eigenaar van de Jacoba Alijda om eerst het onderzoek van de Raad voor de Scheepvaart af te wachten en dan te besluiten wat te doen. Nog voordat de inkt van de uitspraak droog is, blijkt CBMV inmiddels een Engelse advocaat te hebben aangetrokken die de schade in Engeland moet gaan regelen.

De situatie wordt al vreemder en de eigenaar zou zelf het regres op de Shinoussa ter hand moet nemen en dan zal er achteraf wellicht nog een aanvullende betaling kunnen worden ontvangen van verzekeraars. Geen enkele makelaar, inmiddels 3, zet een advies op papier.  De brij bestaat uit Duitse verzekeraars, Poolse papieren, Russische dekking en Engelse schikkingen en dikke teer. De onduidelijkheid brengt de Engelse advocaat ongeveer met de handen in het haar,  in mei 2009 het volgende aan CBMV voor te leggen: Omdat de zaak loopt bij de Admirality Court in London wil hij graag weten wat te doen. Hij noemt een rijtje advocaten en besluit met zijn eerste benoeming; de advocaat van CBMV. De rechtmatigheid van de benoeming van de Engelse advocaat en zijn handelen om een zaak te openen bij het Admirality Court blijft lang buiten beschouwing.

Drie kostelijke jaren verder en zonder noemenswaardig dossier kan de eigenaar beginnen om de puinhopen te ruimen die de CBMV / VCU bemoeienis heeft opgeleverd. Er zijn twee conclusies: de raadgever uit Amsterdam die uiteindelijk op papier zet dat het een gesubrogeerde verzekeraar betreft en een van de bank die met haar specialisten stelde dat de polis niet was afgegeven gelijk de security vereist. Op een rekening midden 2008 werd nog een bevinding genoteerd:

Volgens Europese regelgeving is voor dienstverleners in het assurantiewezen het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering verplicht, het was een voorwaarde voor inschrijving in het Register van de toenmalige Verzekeringskamer. Al met al is er wel wat aan te merken op de dienstverlening ten opzichte van de verzekerde. Omdat de verzekerde door de curator werd geblokkeerd in het uit procederen van het geschil blijven vragen in dit verzekeringsdrama onbeantwoord.  In dat licht bezien lijkt de aanvraag van VCU en CBMV voor het faillissement van de  Jacoba Alijda te zijn voorzien van een dubbele bodem. [Bron: miesmaguelone@gmail.com ]

Lees ook: De 'blaam' van de Jacoba Alijda

En: Bank en VCU twisten om schadepenningen Jacoba Alijda

Het vissersschip Jacoba Alijda zonk op 9 augustus 2005 door een aanvaring veroorzaakt door de Griekse tanker Shinoussa

Zoeken
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl